SIM Opolskie sp. z o.o. jako podmiot prawa publicznego, występujący w roli zamawiającego, zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Spółka stosuje procedury przetargowe do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł. 

 

20.07.2023
Wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego w Oleśnie

wiecej

 


26.06.2023
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej zusługami towarzyszącymi – kompleks budynków wielorodzinnych w miejscowości Nysa przy ul. Orląt Lwowskich.

wiecej

 


5.05.2023
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej z usługami towarzyszącymi – kompleks budynków wielorodzinnych w miejscowości Skorogoszcz przy ul. Jakuba Kani

wiecej

 


 

1.12.2022
Opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kompleksu budynków w Popielowie przy ul. Brzeskiej 

wiecej

 


1.12.2022
Opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kompleksu budynków w Prószkowie przy ul. Osiedle

wiecej

 


21.11.2022
Opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kompleksu budynków w Dobrodzieniu przy ul. Akacjowej

wiecej

 


21.11.2022
Opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kompleksu budynków w Grodkowie przy ul. Zawadzkiego

wiecej

 


8.11.2022
Opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kompleksu budynków w Kluczborku przy ul. Cybisa.

wiecej

 


21.10.2022
Opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kompleksu budynków w Brzegu przy ul. Małujowickiej

wiecej

 


23.09.2022
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej z usługami towarzyszącymi – budynek wielorodzinny w mieście Olesno przy ul. Słowackiego.

wiecej

 


23.09.2022 r. 
Dostawa ekranu LED wraz z montażem.

wiecej

 


1.07.2022 r.
„Opr. wniosku w trybie specustawy mieszkaniowej, w celu umożliwienia realizacji zabudowy wielorodzinnej wraz z opr. koncepcji urb. - architektonicznej budynków w Głuchołazach przy ul. Targowej.”

wiecej  

 


1.07.2022 r.
„Opr. wniosku w trybie specustawy mieszkaniowej, w celu umożliwienia realizacji zabudowy wielorodzinnej wraz z opr. koncepcji urba. - architekt. kompleksu budynków w Nysie przy ul. Orląt Lwowskich”

wiecej


Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13 wrzesień 2022 13:22 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 wrzesień 2022 12:21 Paweł Jaworski
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 październik 2022 09:30 Paweł Jaworski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2022 08:29 Paweł Jaworski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 grudzień 2022 13:32 Paweł Jaworski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 maj 2023 10:57 Paweł Jaworski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 lipiec 2023 12:55 Paweł Jaworski