Ewidencje, rejestry i archiwa prowadzone w SIM Opolskie sp. z o.o.

  • Dziennik korespondencji
  • Ewidencja pracowników
  • Książka kontroli
  • Księga protokołów
  • Księga udziałów
  • Rejestr zamówień publicznych, w tym rejestr umów cywilnoprawnych
  • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13 wrzesień 2022 13:45 Super User