Biuletyn Informacji SIM Opolskie Sp. z o.o. 
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)  został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których SIM Opolskie Sp. z  o.o. jako podmiot wykonujący zadania publiczne udostępnia informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.