Podstawy prawne działalności spółki:

  • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego („Ustawa o SIM”)
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości („Ustawa o KZN”)
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ("ustawa o zasadach zarządzania")
  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy o zmianie kodeksu cywilnego
  • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13 wrzesień 2022 13:03 Super User